Naar aanleiding van de protocolovereenkomst die de federale en gewestelijke ministers van volksgezondheid in mei ondertekenden – en na de goedkeuring van zijn leden – heeft het Brussels Gezondheidsnetwerk op 3 oktober 2022 de standaardtermijn voor het openen van documenten teruggebracht van 30 tot 7 dagen. Het gaat hier enkel om documenten met standaardtermijn die van de instanties het label ’toegankelijk’ kregen.

Op dit moment zijn ruim 26 miljoen documenten toegankelijk voor patiënten, goed voor bijna 25% van de documenten die zijn gepubliceerd op het Brussels Gezondheidsnetwerk:

  • verslagen van contacten (37% of 9.723.239))
  • resultaten van laboratoriumanalyses (35,7% of 9.391.251))
  • resultaten van ingrepen (15,8%)