Een gezondheidssamenvatting voor iedereen !

Tijdens de week van 17 april bundelt het Brussels Gezondheidsnetwerk zijn krachten met Franstalige patiëntenverenigingen om te benadrukken hoe belangrijk het is dat huisartsen een gezondheidssamenvatting maken. Aan de hand van acht korte en concrete filmpjes met getuigenissen kunnen burgers en professionals het belang van deze elektronisch gedeelde tool ontdekken. Het vormt een gelegenheid voor artsen om de balans op te maken en voor patiënten om vrijuit met hun huisarts te praten. Maar wat houdt deze tool precies in? Welke informatie moet zeker worden gedeeld, met wie en waarom? Hoe kan dit delen worden geautomatiseerd, zodat de arts geen kostbare tijd verliest tijdens de consultatie? Al die vragen worden beantwoord tijdens deze actie, ‘Lente van de SumEHR’.

De gezondheidssamenvatting (SumEHR) : een cruciale tool in bepaalde situaties

De gezondheidssamenvatting (ook wel de SumEHR genoemd, het Engelse letterwoord voor Summarized Electronic Health Record) werd oorspronkelijk ontwikkeld als tool voor onvoorziene zorgen, zoals een bezoek aan de spoeddienst. Het is een samenvatting van het patiëntendossier die wordt bijgehouden door de huisarts en – op voorwaarde dat er een therapeutische relatie bestaat – geraadpleegd kan worden door andere artsen en verpleegkundigen die de patiënt behandelen.

Het aanmaken van een gezondheidssamenvatting is in veel gevallen een toegevoegde waarde:

  • Betere communicatie tussen patiënt en artsen: de gezondheidssamenvatting vermeldt allergieën, intoleranties en andere risico’s, de medische voorgeschiedenis, de huidige zorgen, een lijst van de medicatie, vaccinaties … Allemaal gegevens die nodig zijn voor een goede medische opvolging en die de patiënt niet altijd in detail kan geven.
  • Meer toegankelijkheid: de gezondheidssamenvatting kan altijd en overal geraadpleegd worden. Artsen in het hele land kunnen de gezondheidssamenvatting van hun patiënt raadplegen!
  • Beter inzicht in de gezondheidstoestand: als de patiënt bewusteloos naar de spoeddienst gebracht wordt, hebben de spoedartsen toegang tot alle essentiële informatie over zijn gezondheid in zijn gezondheidssamenvatting. Die bevat met name een contactpersoon voor noodgevallen en wensen voor het levenseinde, enz.
  • Meer tijd die daadwerkelijk besteed wordt aan de anamnese en zorgverlening tijdens de consultatie: de gezondheidssamenvatting kan een waardevol geheugensteuntje zijn en helpt een onderscheid te maken tussen ‘wat er al was’ en ‘wat nieuw is’. Een beknopt gezondheidsdossier kan vooral nuttig zijn voor patiënten:
   • die last hebben van een sluimerend probleem;
   • die een complexe medische geschiedenis en veel aandoeningen hebben;
   • die niet goed weten welke medicatie ze nemen voor een chronische aandoening (en zo zijn er veel mensen);
   • die oud of verward zijn.

Enkele cijfers

De meeste patiënten vinden het inmiddels vanzelfsprekend dat ze toegang hebben tot hun gezondheidsgegevens. In 2022 logden 345.363 unieke patiënten in op hun persoonlijke gezondheidsportaal (privégedeelte).

De meeste patiënten weten echter nog niet af van de gezondheidssamenvatting (Sumehr).

De kwaliteit en kwantiteit van de Sumehrs in ons land zouden beter kunnen. Op 28 maart 2023 hebben in totaal 470.400 patiënten in Brussel een Sumehr.

Huisartsen trekken het nut ervan in twijfel, vooral omdat het (initiële) aanmaken tijd kost.  Niettemin hebben al 10.797 artsen minstens één Sumehr in de Brusselse kluis gepubliceerd.

Specialisten zeegen het zelf : de SumEHR is nuttig ! 

Sumehrs zijn een waardevolle tool voor de continuïteit van de zorgverlening. Ze moeten gezien worden als een hulpmiddel voor collega’s om de patiëntenzorg sneller en nauwkeuriger te maken. Het Brussels Gezondheidsnetwerk sprak met deze zorgverleners, die hun verwachtingen deelden en met concrete voorbeelden het nut van een gezondheidssamenvatting voor elke patiënt benadrukten.  

Deze korte en concrete getuigenissen belichten dit belangrijke onderdeel in het werk van huisartsen!

Bekijk de videogetuigenissen van Martine een verplegster,en  Jean-Pierre een patiënt.

  De voordelen van de SumEHR voor professionals :

  • snelle toegang tot de medische geschiedenis: beter geïnformeerde beslissingen over de behandeling en toe te dienen zorgen;
  • betere samenwerking: efficiëntere en beter gecoördineerde patiëntenzorg dankzij gegevensuitwisseling;
  • minder medische fouten: artsen kunnen nagaan of hun patiënten niet allergisch zijn voor een bepaald geneesmiddel of geneesmiddelen gebruiken die een negatieve wisselwerking kunnen hebben.

  Huisartsen delen niet alle gegevens.  De publicatie ervan blijft vrijwillig. De arts is niet verplicht een SumEHR te publiceren en de patiënt kan vragen dat bepaalde informatie niet wordt opgenomen.

   

  De campagne in enkele data 

  • 17 april: persmededeling en persberichten + volledige website
  • 18 april: bewustmakingsactie in samenwerking met de LUSS op de Europese dag van de rechten van de patiënt! Tot dan in de Marollenwijk, Zwaardstraat in 1000 Brussel van 13u tot 17u.
  • 18 april: Bewustmaking over het delen van gezondheidsgegevens en meer in het bijzonder over de gezondheidssamenvatting in samenwerking met de LUSS. Georganiseerd voor patiëntenverenigingen in de Bruegel-bibliotheek, Hoogstraat, 245 – 1000 Brussel van 14 u. tot 16 u.
  • week van 17 april: publicatie van onze ‘de SumEHR is nuttig!’-filmpjes op onze sociale media 
  • week van 24 april: publicatie van onze ‘de SumEHR is nuttig’-filmpjes op Medipodcast

  De tools zijn beschikbaar op onze website 

  Kilk hier